JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA

Diecezja Ełcka

Prostokąt zaokrąglony:      Jubileusz
       oficjalna strona

N. 1793/2015


Dekret o odpustach podczas

Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia
(w diecezji ełckiej)

Radując się ustanowionym przez Papieża Franciszka Jubileuszem Miłosierdzia, inaugurowanym w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia 2015 roku i trwającym do Niedzieli Chrystusa Króla Wszechświata, 20 listopada 2016 roku, dla głębszego przeżycia i doświadczenia Miłosierdzia Boga Ojca w naszym Kościele partykularnym, postanawiam co następuje odnośnie Kościoła diecezji ełckiej:

Kościołami Jubileuszowymi Diecezji Ełckiej, w których zostaną otwarte Drzwi Święte nazywane inaczej Bramami Miłosierdzia, ustanawiam

• Katedrę Ełcką, pw. św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Ełku;
• 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku tj. kościół pw. Chrystusa Sługi
• 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Suwałkach tj. kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Uroczysta forma celebracji odpustu u Drzwi Świętych, wg wskazań Ojca Świętego Franciszka, powinna mieć następujący charakter:

· Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia.

· Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania (stan łaski uświęcającej) i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem.

· Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za Papieża oraz w intencjach, które nosi w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

 

* * *

Ponadto ustanawiam dodatkowe Kościoły Jubileuszowe, jako miejsca, w których wierni będą mogli uzyskać odpust zupełny wg wskazań Stolicy Apostolskiej:

Sanktuarium św. Brunona w Giżycku;                              

Sanktuarium Matki Bożej Bazylianki w Lipsku;
Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Św. w Olecku;          

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Rajgrodzie;
Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej w Studzienicznej;          

Bazylika pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie;
Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Sejnach;      

Konkatedra pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi;
Konkatedra pw. św. Aleksandra w Suwałkach;  

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie;
Kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej;           

Kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku;
Kościół pw. Matki Bożej Różańcowej w Mikołajkach;
Kościół pw. NMP Królowej Polski w Olecku;                  

Kościół pw. Matki Miłosierdzia Ostrobramskiej w Piszu;
Kościół pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach;       

Kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Węgorzewie;
Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach;           

Kościół pw. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach.

W tych dodatkowych Kościołach Jubileuszowych Odpust zupełny mogą zyskać wszyscy wierni prawdziwie skruszeni i kierujący się miłością po spełnieniu następujących warunków:

· spowiedź sakramentalna lub stan łaski uświęcającej i Komunia Święta

· wyznanie wiary, modlitwa za Ojca Świętego i w intencjach, które nosi w sercu (proponowana modlitwa Ojcze nasz lub modlitwa papieża Franciszka na Jubileusz)

· refleksja nad miłosierdziem Bożym i chrześcijańskimi uczynkami miłosierdzia

· nawiedzenie Kościoła Jubileuszowego lub wykonanie jednego bądź kilku z uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo nie wyklucza.

Ojciec Święty Franciszek, upoważnił wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Postanawiam, by w Kościołach Jubileuszowych sakrament pokuty był sprawowany z wielkim zaangażowaniem i szczególnie dostępny wiernym.

Proszę za Ojcem Świętym, niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością.

Dla chorych, starszych i samotnych będzie wielką pomocą przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem. Przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie w Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu, będzie dla nich sposobem uzyskania jubileuszowego odpustu.

Ufam, iż ten święty czas przyniesie obfite owoce wiary i przemiany serc, a zanurzenie w Tajemnicę Miłosiernego Ojca, który jest w niebie, pomoże nam stawać się bardziej miłosiernymi dla innych. Z serca wszystkim błogosławię.

Dan w Ełku, dnia 29 listopada 2015 roku,
w I Niedzielę Adwentu.

                                                                                                     + Jerzy Mazur
                                                                                                       Biskup Ełcki
           
Ks. Marcin Maczan
              Kanclerz Kurii

Prostokąt zaokrąglony: Znaczenie logo
Prostokąt zaokrąglony: List 
Franciszka
Prostokąt zaokrąglony: Drzwi święte
- Diecezja Ełcka
Katedra Ełcka

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ełku

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Suwałkach